Góra

Badanie kleszczy na obecność bakterii wywołujących boreliozę

Borelioza, zwana też chorobą z Lyme, jest groźną chorobą bakteryjną, przenoszoną wyłącznie przez kleszcze. Nie leczona, może skończyć się uszkodzeniem narządów zaatakowanych przez bakterie. Choroba ma przebieg trójetapowy i im wcześniej wykryje się zakażenie, tym łatwiej jest wyeliminować bakterie.

Do zakażenia dochodzi po 24 h od wkłucia się kleszcza w skórę, więc usuwając kleszcza przed upływem doby od wkłucia można nawet zapobiec zakażeniu!!!

Pamiętajmy, że najlepszym sposobem leczenia każdej choroby jest profilaktyka. W przypadku boreliozy będzie to sprawdzenie po pobycie na świeżym powietrzu, czy nie mamy na sobie kleszcza i w przypadku wkłucia możliwie najszybsze usunięcie ze skóry. W usuwaniu kleszcza pomocne mogą być różne przyrządy, dostępne np. w aptekach. Można również skorzystać w takich przypadkach z pomocy lekarskiej.

Nie mając pewności, jak długo kleszcz siedział w naszej skórze nie wyrzucajmy go, lecz przekażmy do zbadania na obecność bakterii wywołujących boreliozę. Może się ono okazać cenną wskazówką dla lekarza w podjęciu decyzji o ewentualnym leczeniu.