Instytut Biologii, Uniwersytet Szczeciński

ul. Felczaka 3c, 71-412 Szczecin

tel.: 91 444 15 81, 91 444 15 21

e-mail: badaniekleszcza@usz.edu.pl